پتاسيم سولفات

پتاسيم سولفات

نوامبر 9, 2021
سولفات پتاسیم

سولفات پتاسیم پودری و گرانوله چیست

سولفات پتاسیم چیست:   سولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی K2SO4 به صورت کریستال ها و گرانول سفید و بی رنگ بوده که به عنوان ماده حیاتی […]