وارد کننده تری سدیم فسفات

وارد کننده تری سدیم فسفات

آوریل 20, 2020
فروش تری سدیم فسفات

فروش تری سدیم فسفات 98 درصد، تری فسفات سدیم (TSP)

فروش تری سدیم فسفات:   فروش تری سدیم فسفات (TSP) که دارای فرومول شیمیایی Na3Po4 بوده و با نام های دیگری چون تری سدیم اورتوفسفات، سدیم […]
آوریل 19, 2020
تری‌ سدیم فسفات

تری سدیم فسفات، تری فسفات سدیم (TSP) 98 درصد

تری‌ سدیم فسفات چیست:       تری سدیم فسفات (TSP) یک ماده شیمیایی با فرمول Na3Po4 می باشد که با نام های دیگری همچون تری سدیم […]