هگزا متا سدیم فسفات

هگزا متا سدیم فسفات

آگوست 1, 2021
هگزا متا فسفات سدیم چیست

هگزا متا فسفات سدیم، SHMP، سدیم هگزا متا فسفات

  هگزا متا فسفات سدیم چیست:   هگزا متا فسفات سدیم (SHMP) که با نام های دیگری همچون نمک گراهام، کالاگن ، سدیم پلی وینیلیدن، سدیم […]