مولکولارسیو

مولکولارسیو

مارس 28, 2021
مولکولارسیو 3a

غربال مولکولی، مولکولارسیو 3a، 4a،13x درایر جذبی

غربال مولکولی چیست:   غربال مولکولی که با نام های دیگری از جمله الک مولکولی و  Molecular Sieve نیز از آن یاد می شود، نوعی زئولایت […]
مارس 28, 2021
مولکولارسیو 5a

مولکولارسیو 4a،غربال مولکولی، 3a، 13x و کاربردهای آن

مشخصات فیزیکی مولکولارسیو 4a،غربال مولکولی، 3a، 13x:   مولکولارسیو 4a نوعی غربال مولکولی می باشد که از ساختار آلومینوسیلیکات سه بعدی تشکیل شده است، این ماده […]
مارس 28, 2021
مولکولارسیو سفید

مولکولارسیو (غربال مولکولی) cms ،lx ،13x ،5a ،4a ،3a

مولکولارسیو چیست:   مولکولارسیو که از آن با نام غربال مولکولی یا الک های مولکولی یا لاتین آن Molecular Sieve نیز یاد می شود نوعی زئولایت […]