موارد مصرف دیاتومیت

موارد مصرف دیاتومیت

آوریل 14, 2020
خاک دیاتومه فیلتر مایعات

خاک دیاتومه خوراکی 90 درصد، خاک تونسیل، خاک رنگبر فیلتراسیون

پروسه فیلتر مایعات به کمک خاک دیاتومه خوراکی:   خاک دیاتومه خوراکی در فیلتر مایعات به دو روش به شرح ذیل این کار را انجام می […]
مارس 19, 2020
دیاتومیت چیست

خاک دیاتومه چیست، خاک تونسیل 90 درصد یا خاک رنگبر چیست

خاک دیاتومه چیست:   خاک دیاتومه چیست؟ خاک دیاتومیت (Diatomaceous earth) که با نام های دیگری از جمله خاک دیاتومید  و یا کیزلور (kieselguhr) نیز شناخته […]