قیمت تری سدیم فسفات خوراکی

قیمت تری سدیم فسفات خوراکی

آوریل 20, 2020
فروش تری سدیم فسفات

فروش تری سدیم فسفات 98 درصد، تری فسفات سدیم (TSP)

فروش تری سدیم فسفات:   فروش تری سدیم فسفات (TSP) که دارای فرومول شیمیایی Na3Po4 بوده و با نام های دیگری چون تری سدیم اورتوفسفات، سدیم […]