فروش پلی آلومینیوم کلراید صنعتی

فروش پلی آلومینیوم کلراید صنعتی

مارس 23, 2020
فروش پلی آلومینیوم کلراید

فروش پلی آلومینیوم کلراید صنعتی و فاضلابی

شرکت صنایع فارس آویسا با کادری مجرب قادر به ارائه فروش پلی آلومینیوم کلراید یا پک (PAC) با گریدهای مختلف شامل: آشامیدنی، صنعتی و فاضلابی می […]