شرکت تولید کننده هیدروکسید پتاسیم

شرکت تولید کننده هیدروکسید پتاسیم

آوریل 18, 2020
پتاسیم هیدروکسید چیست

هیدروکسید پتاسیم ایرانی (KOH)، 90 درصد پتاسیم هیدروکسید

فروش هیدروکسید پتاسیم ایرانی:   از روش های قدیمی تولید هیدروکسید پتاسیم ایرانی می توان از واکنش آن با کربنات پتاسیم یاد کرد. محلول به دست […]
مارس 17, 2020
پتاسیم هیدروکسید

هیدروکسید پتاسیم (KOH)، پتاس، پتاسیم هیدروکسید 90 درصد

هیدروکسید پتاسیم چیست:   هیدروکسید پتاسیم (Potassium hydroxide) که با فرمول شیمیایی KOH که با نام های پتاسیم هیدروکسید ،پتاس، پتاسیم کاستیک، پتاس سوزآور و پتاسیم […]