سیلیکاژل چیست

سیلیکاژل چیست

آوریل 25, 2020
سیلیکاژل

سیلیکاژل (Silica Gel) سفید، نارنجی و آبی

سیلیکاژل چیست:    سیلیکاژل (Silica Gel) به عنوان یکی از موثرترین جاذب های رطوبت در میان سایر جاذب ها، یک نوع بسپار سه بعدی بوده که […]