سدیم تترا بورات

سدیم تترا بورات

دسامبر 13, 2021
بوراکس پنتا هیدرات

خواص فیزیکی بوراکس چیست

خواص فیزیکی بوراکس چیست:   مدل دکا هیدرات بوراکس بی خطر است و خواص آن همچون نمک اسید بوریک می باشد که قابل تبدیل به سایر […]