تری سدیم فسفات صنعتی

تری سدیم فسفات صنعتی

آوریل 20, 2020
فروش تری سدیم فسفات خوراکی

تری سدیم فسفات چیست، صنعتی و خوراکی

تری‌ سدیم فسفات چیست:   تری سدیم فسفات چیست؟ از تری‌ سدیم فسفات (TSP) با نام های دیگری از جمله سدیم فسفات، تری فسفات سدیم، تری […]
آوریل 19, 2020
تری‌ سدیم فسفات

تری سدیم فسفات، تری فسفات سدیم (TSP)

تری‌ سدیم فسفات چیست:       تری سدیم فسفات (TSP) یک ماده شیمیایی با فرمول Na3Po4 می باشد که با نام های دیگری همچون تری سدیم […]