اسید سیتریک msds

اسید سیتریک msds

مارس 23, 2021
اسید سیتریک در جدول

اسید سیتریک صنعتی، خشک و خوراکی

مشخصات فیزیکی اسید سیتریک صنعتی:   اسید سیتریک صنعتی نخستین بار توسط جابر بن حیان کشف و پس از گذشت سال ها، نام آن از اسم […]