اسید استئاریک در شمع سازی

اسید استئاریک در شمع سازی

جولای 4, 2021
اسید استئاریک شمع سازی

اسید استئاریک شمع سازی، Stearic Acid

مشخصات فیزیکی اسید استئاریک چیست:   اسید استئاریک شمع سازی شامل اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشد و به عنوان عامل سوزاننده در آن […]