اسید استئاریک در شمع سازی خرید

اسید استئاریک در شمع سازی خرید

جولای 4, 2021
اسید استئاریک شمع سازی

اسید استئاریک شمع سازی، Stearic Acid 98 درصد

مشخصات فیزیکی اسید استئاریک چیست:   اسید استئاریک شمع سازی شامل اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشد و به عنوان عامل سوزاننده در آن […]