استاندارد سدیم تری پلی فسفات

استاندارد سدیم تری پلی فسفات

آوریل 18, 2020
کاربرد سدیم تری پلی فسفات در مواد شوینده

سدیم تری پلی فسفات سنگین 94 درصد (STTP) در مواد شوینده

کاربرد سدیم تری پلی فسفات سنگین در مواد شوینده:   یکی از کاربردهای رایج سدیم تری پلی فسفات سنگین استفاده از آن در مواد شوینده می باشد، […]
آوریل 18, 2020
فروش سدیم تری پلی فسفات

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی 94 درصد

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی:   فروشنده سدیم تری پلی فسفات در دو گرید خوراکی و صنعتی با مشخصات و کاربرهای مختلف […]
مارس 25, 2020
فروش سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات (STTP) 94 درصد

سدیم تری پلی فسفات چیست؟      سدیم تری پلی فسفات (STPP) که با نام های دیگری از جمله تری فسفریک اسید یا نمک پنتاسدیم نیز […]