محصول سدیم تری پلی فسفات

محصول سدیم تری پلی فسفات

آوریل 18, 2020
کاربرد سدیم تری پلی فسفات در مواد شوینده

سدیم تری پلی فسفات سنگین (STTP) در مواد شوینده

سدیم تری پلی فسفات سنگین در مواد شوینده:   یکی از کاربردهای رایج سدیم تری پلی فسفات سنگین استفاده از آن در مواد شوینده می باشد، وجود […]
آوریل 18, 2020
سدیم تری پلی فسفات قیمت

سدیم تری پلی فسفات خوراکی (STTP)

فروش سدیم تری پلی فسفات خوراکی:       مواد اولیه تولید سدیم تری پلی فسفات خوراکی، کربنات سدیم و اسید فسفریک می باشد و هر دو […]
آوریل 18, 2020
سدیم تری پلی فسفات چیست

فروش سدیم تری پلی فسفات (STTP) گرید صنعتی و خوراکی

فروش سدیم تری پلی فسفات:   فروش سدیم تری پلی فسفات در دمای محیط به صورت پایدار می باشد و در شرایط دمایی 100 درجه سانتی […]
آوریل 18, 2020
فروش سدیم تری پلی فسفات

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی

فروشنده سدیم تری پلی فسفات (STTP)، خوراکی و صنعتی:   فروشنده سدیم تری پلی فسفات در دو گرید خوراکی و صنعتی با مشخصات و کاربرهای مختلف […]
مارس 25, 2020
فروش سدیم تری پلی فسفات

سدیم تری پلی فسفات (STTP)

سدیم تری پلی فسفات چیست؟      سدیم تری پلی فسفات (STPP) که با نام های دیگری از جمله تری فسفریک اسید یا نمک پنتاسدیم نیز […]