محصول اسید استئاریک

محصول اسید استئاریک

جولای 4, 2021
اسید استئاریک چیست

اسید استئاریک چیست، کاربرد اسید استئاریک

اسید استئاریک چیست:   اسید استئاریک که نوعی اسید غیر سمی و غیر قابل اشباع است دارای زنجیره بسیار طولانی در ساختار خود می باشد. از […]
جولای 4, 2021
اسید استئاریک شمع سازی

اسید استئاریک شمع سازی، Stearic Acid

مشخصات فیزیکی اسید استئاریک چیست:   اسید استئاریک شمع سازی شامل اتم های کربن، هیدروژن و اکسیژن می باشد و به عنوان عامل سوزاننده در آن […]
جولای 4, 2021
اسید استئاریک

اسید استئاریک، Stearic Acid

اسید استئاریک چیست:   اسید استئاریک یک نوع اسید غیر قابل اشباع و غیر سمی می باشد که حاوی زنجیره بسیار طولانی می باشد. این ماده […]